سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

زمــــــــان

   زمـــــــــــان آدم‌ها را دگرگون می‌کند


  اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد.

  هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد

  میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خـــــــــــاطره نیست.
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:زمــــــــان,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:53 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]