سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

دلم

  دلــــــــــــــــــــــم را کسانی شکستند که هرگز

 
  دلــــــــــــــم به شکستن دلشان راضی نمی شد
 
 
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:دلم,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:32 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]