سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

آدم ها..

   آدم ها لــــــــــالت می کنند...


  بعد هی می پرسند...

  چرا حـــــــــــــرف نمی زنی؟؟!

  این خنده دارترین نمایشنـــــــــــــامه ی دنیاست!
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:آدم ها,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:42 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]